Terény látnivalói

2024. 01. 19. | Nógrád megye látnivalói

Vajon mit érdemes megemlíteni egy alig 400 lelkes cseppnyi nógrádi faluból, ami felkeltheti a kirándulók érdeklődését? Minden falu általános látnivalói között sorolják fel a templomát, a tájházát, esetleg egy régi útmenti keresztet.

Valóban csak ennyi említésre méltó dolog lenne egy faluban? Koránt sem!

Ebben az írásban ennél sokkal több fog szerepelni, persze nem maradnak ki a legismertebbek sem. Kezdjük a múzeumokkal és haladjunk a csendben meghúzódó, apró értékek felé.

Múzeumok, tájházak, mint legfőbb látnivalók Terényben

Hunnia Csipkemúzeum

Ha egy településnek vannak múzeumjai, alighanem azok vonzzák a legtöbb látogatót. A Hunnia Csipkemúzeum jelenleg az egyik legfőbb látnivalója Terénynek. Egyike Magyarország különleges múzeumjainak. Bemutat különböző magyar és külföldi csipkefajtákat és azok sok türelmet és odafigyelést igénylő készítési módját. Egyedi programként csodálatos csipkés, reneszánsz úri ruhákba és a csipkés paraszti viseletbe lehet öltözni és azokban fotózkodni.

Gombamúzeum

A Gombamúzem egy szenvedélyes gyűjtőnek a gombaforma iránti rajongásából született. A bemutatott tárgyak, mind a gombákhoz kötődnek.

Sok éven keresztül az Orsós Magnó Múzeum csalogatott ide számos látogatót, mára azonban ez a múzeum elköltözött Terényből.

Egy mennyasszony stafírungja

A paraszti kultúra minden használati tárgya és viseleti darabja itt megtekinthető. A tulajdonos maga mesél a tárgyakhoz fűződő emlékeiről és azok használatáról, szerepéről. A gyűjtemény egy törzsgyökeres terényi család, a harangozó dinasztia, magángyűjteménye.

Szlovák Nemzetiségi Tájház

A terényi kovács lakóháza és műhelye szolgál ma tájházként. Itt nem csak a korabeli berendezést és egy szlovák család emlékeit érdemes megnézni, hanem a műhely környezetét is. Hiszen a műhely mellett áll egy egykori gémeskút és a kocsma is. Micsoda „szolgáltató központ” lehetett itt egykor! Míg a kocsit javították, a lovat patkolták, itatták, a gazda sem maradt szárazon.

Templomok és épületek, amik meghatározzák Terény egyedi látványát

Római katolikus templom

A Szent Andrásról elnevezett templom középkori eredetű. Ez Terény egyetlen műemlék épülete. Gyönyörű boltíves karzata és rózsaablaka van. A hozzá tartozó parókiát is szépen felújították. Különös vonzereje, hogy a mai napig is kézzel húzzák a harangjait. Ez a tevékenység mára már Nógárdikum díjat kapott. A harangozás minden déli és esti harangszónál megtekinthető.

Bognár Ház

A Bognár Ház, a Fay-inn Család központja. Az egykori bognárműhely eszközei, tárgyai az udvaron láthatóak. A szépen felújított épületben jelenleg falusi vendégasztal szolgáltatás és kávézó működik. Az itt készült kocsikerekek a főbejárat kerítésének és kapujának díszei lettek.

Johannita Ház

A Johannita Ház, a Johannita Segítő Szolgálat táborhelyén áll. A telken több parasztház is felújításra került, illetve újak is épültek. Érdemes megfigyelni, hogy az építészek és mesterek, hogyan hoztak létre modern, izgalmas tereket a parasztház forma felhasználásával. A két szállásépületet a parasztházak ívesre kialakított formája, a két hajlék adja. Közösségi térként pedig szintén két parasztház léptékű épület összemetszése szolgál.

Evangélikus templom

Két templom egy kicsi faluban, több felekezet, több nemzetiség jelenlétére utal. Terényben a szlovák eredetű lakosság evangélikus vallású. A gyülekezet megünnepelte már a templom  fennállásának 100. évfordulóját. A vezetők között ott találjuk Váczi János lelkészt, aki feleségével aktívan részt vett Klébelsberg Kúno kulturpolitikájának megfelelő népnevelésben is. Egyházfelügyelője pedig Sztranyavszky Sándor johannita lovag volt.

Színpadok

Terény több színpaddal is büszkélkedhet, amik különböző rendezvények, programok helyszínei. A legrégebbit a Mikszáth Kálmán utcáról leágazva, egy ligetes erdőben találjuk, ami a Nemzetiségi Nap színtere. Áll egy színpad a Szőlősor elején, a harangláb mögött. Egy, a tájház udvarán és egy alkalmi színpad, a Gombamúzeum kertjében, ami a Cserje-fesztnek ad otthont.

Szőlősori parasztházak

Szőlősor elnevezéssel a Kossuth út elejét illetik, ami a szőlőművelésről kapta a nevét. Az 1900-as évek elején épült parasztházsor, ma kiemelkedően szép gyöngysora Terénynek. Ugyanakkor a településen még számos helyen találunk szebbnél szebb parasztházakat, melyek mind helyi védettséget élveznek.

Érdemes megfigyelni a Szőlősor elején kimagasló és stílusában eltérő épületet, melyet a helyiek „kiskastélyként” is illetnek. Valójában az egykori állatorvos kúriája, akit foglalkozása és jelleme révén nagy tisztelet övezett.

Apró rejtett kincsek, amiket érdemes Terény látnivalói közé sorolni

Parasztházak oromdíszei

A jellegzetes palóc kontyos parasztházak oromdeszkázatát különféle díszek ékesítik. Nemcsak a felső „apácarácsot” figyelhetjük meg, mely egykor a füst kivezetésére szolgált vagy a faragott oromléceket, hanem az áttört jelképeket is. Ezekből lehet megtudni, mikor épült a ház, mikor lett felújítva, kik voltak az építtetők, tulajdonosok és ők milyen felekezethez tartoztak.

Szoborfülkék

Jellegzetes homlokzati elemek az 1950-es, 60-as években épült katolikus házakon az apró szoborfülkék. A két, utcára néző ablak között, kicsi bemélyedésben, körülbelül 30 cm magas szobrokat találunk, melyek általában Szűz Máriát vagy Jézust ábrázolják.

Padok

Míg az alföldi jász településeken, a házak előtt, lókötő korlátokat találunk, addig Terényben kétszemélyes padok állnak a házak kapui mellett. Gúnyosan nevezhetnénk „pletykapadoknak” is, valójában a közösség összetartozásának fontos eszközei, színterei voltak. Találkozáskor az emberek bárhol le tudtak ülni egy kis pihenésre, beszélgetésre. Ma is ezt a célt szolgálják.

Szobrok

A Szőlősor elején, a szoborparkban, Csemniczky Zoltán, Hírvivő című vas angyalát lehet látni. A közelében egy trianoni emlékművet, egy csodaszarvast, majd az utca kiszélesedésénél, egy hatalmas sziklatömb fülkéjében Szentgyörgyi Albert mellszobrát nézhetik meg, mely Párkányi Raab Péter alkotása.

Ulicskák és kishidak

Ha jól megfigyeljük, Terényt a Szanda patak, és annak széles árterülete szeli ketté. A házak már a dombosabb, magasabb oldalakon állnak. A települést számos árok, vízfolyás, gyűjtőmeder szabdalja, melyeken apró gyaloghidak, sok esetben csak egy-egy palló ível át. Az egyik ilyen hidacskát a katolikus templom melletti ulicska végén találjuk.

Az ulicskák kis utcácskákat jelentenek, amik gyakran csak keskeny gyalogjárók. Régebben a házak között a főutcákat is ulicskák kötötték össze, így számtalan helyen lehetet lerövidíteni a gyalogutat. Ma már ebből kevesebbet találunk és csak az idősebbek tudják hol vannak és használják is azokat.

Szívből jövő ajánlás

Fürkésző tekintettel és érdeklődő nyitottsággal járjuk Terény utcát! Bátran lehet beszélgetést kezdeményezni a lakosokkal, leülve egy kispadra és megkérdezni, milyen is a terényi élet. Valószínűleg még sok érdekességet lehet megtudni a múltból és a jelenből.

Miért ez a sok Szentgyörgyi Albert emlék? Mi lett az Asszonybosszantóból? Hol van és mi az a kurjantó?

Járj Utána! 😊